Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу

 

Фізична особа-підприємець Кльопа Олександр Володимирович, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань  20090170000001220, яка здійснює продаж товарів за допомогою порталу https://dynastiya.gold, іменована надалі «Продавець», на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець», далі разом - «Сторони» укласти даний Публічний договір купівлі-продажу (далі - «Публічний договір») про наступне:

 

1.ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, наділеними дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, щоб укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину — позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, за умови оформлення заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.3. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.

1.4. Товар — ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного/напівдорогоцінного каміння, супутні товари, в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті https://dynastiya.gold.

1.5. Інтернет-магазин — офіційний інтернет-магазин, що знаходиться за інтернет-адресою: https://dynastiya.gold.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проба, маса і розмір Товару, найменування, характеристики та вага каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення вказують в описі кожного відповідного Товару, представленого в Інтернет-магазині.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням прийняття даної Оферти є Замовлення Покупця на купівлю Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину.

3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ

4.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем телефоном, вказаному на сайті Інтернет-магазину або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://dynastiya.gold.

4.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, сплаву металу і його проби, маси і розміру обраного Товару, найменування, характеристик і маси каменів, які входять до складу Товару, ціни Товару, форми оплати та способу доставки Товару, інформації про Покупця (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю інформацію за запитом.

4.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.3.2. адресу електронної пошти;

4.3.3. контактний телефон.

4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до форми Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Операторові необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.3. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.8. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронній пошті або телефону протягом одного робочого дня (24 години) з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.

 

5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціну кожної позиції Товару вказано на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару, вона вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом двох робочих днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару Оператором.

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування Продавцю коштів.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://dynastiya.gold/oplata-i-dostavka/

 

6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

6.1. Продавець надає або організовує Покупцеві послуги щодо доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою: https://dynastiya.gold/oplata-i-dostavka/

6.2. Місце доставки Товару Покупець вказує Продавцеві, підтверджуючи Замовлення на покупку Товару.

6.3. Доставка Товару здійснюється по всій території України за винятком тимчасово окупованої території і території проведення антитерористичної операції.

6.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки, і становить:

6.4.1. п'ять робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення Покупця, у випадках наявності Товару у Продавця;

6.4.2. від чотирнадцяти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення на покупку Товару у випадках відсутності Товару у Продавця або Виробника і / або необхідності виготовлення замовленого Товару;

6.4.3. в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін.

6.5. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем вартості Товару.

6.6. Товар придбаний на суму від 1500 грн. доставляється Покупцю безкоштовно.

6.7. Покупець зобов'язується перевіряти придбані ювелірні вироби за якістю і комплектності в момент їх отримання і заявляти свої претензії в момент прийому Товару. В іншому випадку, якщо виріб придбаний в нашому магазині Вам не підійшов, Ви можете повернути його, але не пізніше 14 днів з моменту покупки, за правилами та алгоритмом вказаними на сайті https://dynastiya.gold/

 

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. НАША ГАРАНТІЯ ТОВАРУ

7.1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим чинним законодавством України щодо даної категорії товарів.

7.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником Товару.

7.3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

7.4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення, а також перенести термін доставки замовленого Товару до моменту оплати Товару Покупцем.

8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за даним Публічним договором.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірвано Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань по даному Публічному договору або правилах і умовах, викладених в Угоді, доступній для ознайомлення за інтернет-адресою: https://dynastiya.gold/privacypolicy/

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Спори Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на даному сайті.

10.3. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

10.4. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю через прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

10.5. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем укладається через здійснення Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, незалежно від інших умов.

10.6. Покупець, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Продавцю і його партнерам направляти інформацію, зокрема рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.

10.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, зокрема електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.

10.8. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 34.

 

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:

Фізична особа-підприємець Кльопа Олександр Володимирович

19402, Україна, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 34

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1777622454.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань  20090170000001220.                                                                                                                 Банківські реквізити: UA923052990000026004041608987, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Дніпро, МФО 305299.